Wow, amazing!!! PRIKAL is available - A tool to generate the estimated cost for your architecture solution.... Learn more.
by Lub Lorry Lamysere | published on Jan. 24, 2019 | Tags : Security
Private Browsing On The Internet
Views : 882 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 3

Navigasyon prive, se yon fason konfidansyèl oubyen yon fason ke yo itilize pou pèmèt ou dezaktive istorik tout sa wap fè, kach[Cache] sou Entènèt. Sa pèmèt yon moun navige san li pa kite tras nan ...

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Jan. 08, 2019 | Tags : Security
Sms As 2-Factor Authentication
Views : 860 | Reactions : 1 : 0 | Comments : 0

Two-factor authentification est une méthode d'authentification dans laquelle un utilisateur ne peut accéder qu'après avoir présenté au moins deux éléments de preuve à un mécanisme d'authentific...

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Dec. 20, 2018 | Tags : Security
Led-Cam Òdinatè Pèsonèl
Views : 1082 | Reactions : 1 : 0 | Comments : 0

Chak "webcam" nan òdinatè gen yon endikatè ki rele LED (Light-Emitting Diode), se li ki montre lè kamera aktive, gen pou kèk aparèy li aktive sèlman lè w nan mòd videyo. Men LED kamera konn pa akti...

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Dec. 17, 2018 | Tags : Social Media
How To Use Hashtags
Views : 1144 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 0

Hashtag jounen jodi a, se youn nan mwayen anpil moun itilize pou yo entegre nan kontni sa y ap pwopaje sou entènèt tèlman li enpòtan kounya nan kilti nou. Li ap vrèman difisil pou nou jwenn yon m...

Continue reading

11 - 20 on 20 Previous - Page 2 of 2

Blog Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!