Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Blog

by Lub Lorry Lamysère | published on Jan. 24, 2019 | Tags : Security
Private Browsing On The Internet
Views : 1318 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 3

Navigasyon prive, se yon fason konfidansyèl oubyen yon fason ke yo itilize pou pèmèt ou dezaktive istorik tout sa wap fè, kach[Cache] sou Entènèt. Sa pèmèt yon moun navige san li pa kite tras nan ap…

Continue reading

by Lub Lorry Lamysère | published on Jan. 08, 2019 | Tags : Security
Sms As 2-Factor Authentication
Views : 1160 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 0

Two-factor authentification est une méthode d'authentification dans laquelle un utilisateur ne peut accéder qu'après avoir présenté au moins deux éléments de preuve à un mécanisme d'authentificat…

Continue reading

Blog Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!