Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Blog

by Lub Lorry Lamysère | published on Dec. 20, 2018 | Tags : Security
Led-Cam Òdinatè Pèsonèl
Views : 1558 | Reactions : 1 : 0 | Comments : 0

Chak "webcam" nan òdinatè gen yon endikatè ki rele LED (Light-Emitting Diode), se li ki montre lè kamera aktive, gen pou kèk aparèy li aktive sèlman lè w nan mòd videyo. Men LED kamera konn pa aktive…

Continue reading

by Lub Lorry Lamysère | published on Dec. 17, 2018 | Tags : Social Media
How To Use Hashtags
Views : 1559 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 0

Hashtag jounen jodi a, se youn nan mwayen anpil moun itilize pou yo entegre nan kontni sa y ap pwopaje sou entènèt tèlman li enpòtan kounya nan kilti nou. Li ap vrèman difisil pou nou jwenn yon mou…

Continue reading

Blog Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!