Best Haitian App Award 2019, moman pou rekonpanse pi bon aplikasyon pou ane a...


Confirm that you want you enroll to this course

Summary

Course: Aprann ak metrize konsèp algorit
Description:Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode ...
Online Course 0.0
TCA 0
Total 0.0 HTG