Sèlman pou HTG 850💸 - Aprann kreye sitwèb ak Django . Rezève plas ou... Learn more.

Summary

Course: Aprann ak metrize konsèp algorit
Description:Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a.…Confirm that you want you enroll to this course