Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.
Enter your PIN (This PIN will be accessible to you when you pay the course)
View course

Summary

Course: Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout gateway
Description:Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplikasyon w lan.
Online Course 2500.0
TCA 0
Total 2500.0 HTG
1 - Pay with MonCash (+509 3874-7485)
Frè anplis moncash la sou kont ou