Wow, amazing!!! PRIKAL is available - A tool to generate the estimated cost for your architecture solution.... Learn more.

Aprann Devlope Sitwèb Ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon [Python](https://code9haiti.com/en/courses/aprann-pwograme-ak-python), ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garan...

Tags : Programming
Session lasts : 25 days
Views : 102
Available in : Haitian Creole
Level : Medium
Fee: Free


Enroll Sessions

This course will be available on Dec. 9, 2019, 11 p.m.

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!

About the course

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Part #1 - Kad Travay Pou Twal La

1.- Kisa yon kad travay ye?
2.- Dekòtike sa ki rele www a
3.- Aplikasyon vs pwojè
4.- Entèfas administrasyon an
5.- Makonnen fonksyon ak URL
6.- Rekèt ak repons
7.- Konfigire paj HTML

Part #2 - Enteraksyon Wèb Ak Kliyan

8.- Modèl ak baz done
9.- Enteraji ak kontèks (Context)
10.- Jere fomilè ak Django
11.- Validasyon fòmilè
12.- Otantifikasyon ak Django

Part #3 - Pisans Zouti Amelyorasyon Yo

13.- Itilizasyon non URL pou lyen
14.- Sèvi ak fichye estatik
15.- Ansanm rekèt nan baz done
16.- Deplwaye sit wèb ou an liy
17.- Konsèy pratik ak sekirite

Certification


's avatar

by Lub Lorry Lamysère on Sep. 11, 2019

Software Developer | Entrepreneur