Sèlman pou HTG 850💸 - Aprann kreye sitwèb ak Django . Rezève plas ou... Learn more.

Aprann devlope sitwèb ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Tags : Programming
Views : 416
Available in : Haitian Creole
Level : Medium
Fee: 1500.01000.0 HTG / Month
Pay & Enroll
About the course

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Course requirements
Part #1 - Kad Travay Pou Twal La
1.- Kisa yon kad travay ye?
2.- Dekòtike sa ki rele www a
3.- Entwodiksyon Django
4.- Aplikasyon vs pwojè
5.- Entèfas administrasyon an
6.- Makonnen fonksyon ak URL
7.- Rekèt ak repons
PW #1.- Paj kontak
Part #2 - Enteraksyon Wèb Ak Kliyan
8.- Modèl ak baz done
9.- Rekèt ak kòd SQL
10.- Enteraji ak kontèks (Context)
11.- Apwofondi nan <templates> yo
12.- Agiman nan routaj URL
13.- Jere fomilè ak Django
14.- Validasyon fòmilè
15.- Otantifikasyon ak Django
PW #2.- Sit rekritman
Part #3 - Pisans Zouti Amelyorasyon Yo
16.- Itilizasyon non URL pou lyen
17.- Liyezon modèl
18.- Ansanm rekèt nan baz done
19.- Relasyon envès
20.- Sèvi ak fichye estatik
21.- Deplwaye sit wèb ou an liy
22.- Konsèy pratik ak sekirite
PW #3.- Easy Portfolio

Certification