Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Aprann Devlope Sitwèb Ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Tags : Programming
Session lasts : 25 days
Views : 326
Available in : Haitian Creole
Level : Medium
Fee: 1500.0850.0 HTG / MonthEnroll Sessions
About the course

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Course requirements
Part #1 - Kad Travay Pou Twal La
1.- Kisa yon kad travay ye?
2.- Dekòtike sa ki rele www a
3.- Entwodiksyon Django
4.- Aplikasyon vs pwojè
5.- Entèfas administrasyon an
6.- Makonnen fonksyon ak URL
7.- Rekèt ak repons
PW #1.- Paj kontak
Part #2 - Enteraksyon Wèb Ak Kliyan
8.- Modèl ak baz done
9.- Enteraji ak kontèks (Context)
10.- Apwofondi nan <templates> yo
11.- Agiman nan routaj URL
12.- Jere fomilè ak Django
13.- Validasyon fòmilè
14.- Otantifikasyon ak Django
PW #2.- Sit rekritman
Part #3 - Pisans Zouti Amelyorasyon Yo
15.- Itilizasyon non URL pou lyen
16.- Liyezon modèl
17.- Ansanm rekèt nan baz done
18.- Relasyon envès
19.- Sèvi ak fichye estatik
20.- Deplwaye sit wèb ou an liy
21.- Konsèy pratik ak sekirite
PW #3.- Easy Portfolio

Certification


's avatar

by Lub Lorry Lamysère on Sep. 11, 2019

Software Developer | Entrepreneur