Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.
Enter your PIN (This PIN will be accessible to you when you pay the course)
View course

Summary

Course: Aprann konnen ak administre Windows 10
Description:Windows 10 ki se dènye edisyon nan fanmi sistèm operasyon kliyan windows yo, gen yon pakèt zouti li ofri pou w fè administrasyon, men èske w konn mwatye nan zouti sa yo? Nan kou sa nou pral aprann ou…
Online Course 1500.0
TCA 0
Total 1500.0 HTG
1 - Pay with MonCash (+509 3874-7485)
Frè anplis moncash la sou kont ou