Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Aprann Kreye Sitwèb Ak Html Plis Css

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye pandan ke ou ap kreye yon sit wèb depi nan rasin.

Tags : Programming
Session lasts : 44 days
Views : 72
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: FreeEnroll Sessions
About the course

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye pandan ke ou ap kreye yon sit wèb depi nan rasin.

What you will learn

Ou ap vin kapab konnen kisa ki devlòpman wèb la, kapab fè konsepsyon yon sit jan w ta renmen l ye a ak kadraj, koulè, epi kèk animasyon epi konn kòman ou kapab mete li anliy pou lòt moun gen aksè ak li.

Kou sa gen ladan: HTML, CSS, Konsepsyon, Tranzisyon CSS, Kreye/Konfigire Kont Github.

Skills you will acquire
  • Metrize konsèp HTML ak CSS
  • Kapab fè animasyon CSS
  • Jere kadraj pou yon sit
  • Kapab fè ebèjman an liy
Course requirements
  • Volonte
  • Odinatè
Part #1 - Anbrase Html
1.- Entwodiksyon nan HTML
2.- Preparasyon anviwònman yo
3.- Tag ak atribi HTML
4.- Kèk baliz esansyèl
5.- Jere yon fomilè
6.- Striktire yon paj kontni
7.- Web: HTML, CSS
PW #1.- Prezantasyon CV
Part #2 - Anbrase Css
8.- Sentaks CSS
9.- Idantifikasyon ak klas
10.- Seleksyon ak tipografi
11.- Kadraj ak pozisyon
12.- Flexbox
13.- Tranzisyon, imaj ak kontni
PW #2.- Konsepsyon yon boutik anliy
Part #3 - Pase Nan Pwodiksyon
13.- Jesyon pwojè a
14.- Pwojè a sou Github
15.- Deplwaman
16.- Kisa ki posib pou swit la
PW #3.- Yon sit responsiv

Certification


's avatar

by Lub Lorry Lamysère on Oct. 28, 2019

Software Developer | Entrepreneur