Best Haitian App Award 2019, moman pou rekonpanse pi bon aplikasyon pou ane a...
Enter your PIN (This PIN will be accessible to you when you pay the course)
There is three(3) payment methods
Pay with Paypal here
Payer with MonCash (+509 3874-7485)
Go to the address #33, 2e avenue du travail, Turgeau (Port-au-Prince)

Summary

Course: Aprann pwograme ak Javascript
Description:JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik sou sit entènèt yo, li konsidere pou langaj ki p...
Online Course 1500.0
TCA 0
Total 1500.0 HTG