Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.
Enter your PIN (This PIN will be accessible to you when you pay the course)
View course

Summary

Course: Aprann pwograme ak Javascript
Description:JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik sou sit entènèt yo, li konsidere pou langaj ki pli…
Online Course 1500.0
TCA 0
Total 1500.0 HTG
1 - Pay with MonCash (+509 3874-7485)
Frè anplis moncash la sou kont ou