Sèlman pou HTG 850💸 - Aprann kreye sitwèb ak Django . Rezève plas ou... Learn more.

Aprann pwograme ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van R…

Tags : Programming
Course Reading Duration : 5 hours 10 min
Views : 3272
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 1500.0 HTG / Month
Pay & Enroll
About the course
Haitian Creole

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van Rossum epi li premye pibliye an 1991, filozofi konsepsyon Python an, mete aksan sou lizibilite kòd gras ak itilizasyon remakab li yo nan espas enpòtan.

Gen anpil sistèm popilè ak aplikasyon ki itilize Python pandan devlòpman. Gen ladan Google Search, YouTube, BitTorrent, Google App Engine, NASA, ak machin iRobot.

Nan kou sa, nou pral aprann anpil bagay, ki ap mete nou nan nivo pou nou fè sa nou vle ak langaj la. San n pa kanpe, ann antre dirèk.

What you will learn

Kou sa se yon bon entwodiksyon pou w entwodi nan konsèp pwogramasyon fondamantal, ak nan langaj pwogramasyon Python. Ak kou sa ou pral aprann ekri pwogram pou sistèm Windows, MacOS oubyen Linux

Skills you will acquire
  • Ou ap vin yon pwogramè Python
  • W ap gen tout ekspètiz pou w oryante nan devlopman pou wèb, telefòn, oubyen òdinatè
  • W ap kapab devlope lojisyèl konsòl pou odinatè
Course requirements
  • Volonte w
  • Gen aksè ak yon òdinatè ki gen sou li, swa sistèm Windows, Linux oubyen Mac la.
  • Konnen konsèp ak sentaks Algorit. Si w pat ko konnen yo, ou ka aprann li nan kou Aprann ak metrize konsèp Algorit la gratis.
Part #1 - Di Python Bonjou
1.- Kisa yon langaj pwogramasyon ye? 3 min 53 sec
2.- Enstalasyon Python 4 min 17 sec
3.- Varyab yo 6 min 12 sec
4.- Tip varyab yo 18 min 57 sec
5.- Enteraksyon ak varyab yo 21 min 52 sec
6.- Kondisyon 10 min 48 sec
7.- Bouk 25 min 9 sec
PW #1.- Yon jwèt - La woulèt 4 min 57 sec
QUIZ: #6A9D2B6EB7
Part #2 - Pwogramasyon Oryante Objè (Poo)
8.- Apwofondi nan varyab sekansyèl 18 min 2 sec
9.- Fonksyon nan pwogramasyon 22 min 6 sec
10.- Modil ak Pakè 16 min 20 sec
11.- Fichye 11 min 12 sec
PW #2.- Jeneratè Epsedo Sosyal 1 min 30 sec
PW #3.- Kreyasyon yon viris(vè) enfòmatik 1 min 49 sec
QUIZ: #E770A37014
Part #3 - Pwogramasyon Ak Klas, Nan Oryante Objè
12.- An n pale tewori sou klas 13 min 8 sec
13.- Apwofondi nan metòd 19 min 34 sec
14.- Metòd ki pwòp a Python 21 min 48 sec
15.- Eritaj 9 min 40 sec
PW #4.- Modelizasyon yon machin kap fonksyone 1 min 27 sec
PW #5.- Wòch - Papye - Sizo 1 min 32 sec
PW #6.- Kreyasyon yon "to-do list" 2 min 43 sec
QUIZ: #A7F82F5621
Part #4 - Pran Kontwòl Python
16.- Modil datetime 17 min 16 sec
17.- Modil re 15 min 40 sec
18.- Modil math 4 min 50 sec
19.- Eksepsyon nan Python 8 min 22 sec
20.- Separe pwogram ou yo nan plizyè fichye 10 min 52 sec
21.- Transfòme pwogram ou yo an ekzekitab pou PC 7 min 12 sec
22.- Konsèy Pratik 8 min 26 sec
PW #7.- Yon diksyonè kreyòl 1 min 15 sec
QUIZ: #48D2AF6EB2

Certification