Wow, amazing!!! PRIKAL is available - A tool to generate the estimated cost for your architecture solution.... Learn more.

Aprann pwograme ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van...

Tags : Programming
Duration : 30 day(s)
Views : 517
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 1500.0 HTG


Enroll Sessions

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van Rossum epi li premye pibliye an 1991, filozofi konsepsyon Python an, mete aksan sou lizibilite kòd gras ak itilizasyon remakab li yo nan espas enpòtan.

Gen anpil sistèm popilè ak aplikasyon ki itilize Python pandan devlòpman. Gen ladan Google Search, YouTube, BitTorrent, Google App Engine, NASA, ak machin iRobot.

Nan kou sa, nou pral aprann anpil bagay, ki ap mete nou nan nivo pou nou fè sa nou vle ak langaj la. San n pa kanpe, ann antre dirèk.

Part #1 - Di Python bonjou

1.- Kisa yon langaj pwogramasyon ye?
2.- Enstalasyon Python
3.- Varyab yo
4.- Tip varyab yo
5.- Enteraksyon ak varyab yo
6.- Kondisyon
7.- Bouk
PW #1.- Yon jwèt - La woulèt
QUIZ: #6A9D2B6EB7

Part #2 - Pwogramasyon oryante objè (POO)

8.- Apwofondi nan varyab sekansyèl
9.- Fonksyon nan pwogramasyon
10.- Modil ak Pakè
11.- Fichye
PW #2.- Jeneratè Epsedo Sosyal
PW #3.- Kreyasyon yon viris(vè) enfòmatik
QUIZ: #E770A37014

Part #3 - Pwogramasyon ak klas, nan oryante objè

12.- Klas, esplikasyon teworik
13.- Apwofondi nan metòd
14.- Metòd ki pwòp a Python
15.- Eritaj
PW #4.- Kreyasyon yon "to-do list"
QUIZ: #A7F82F5621

Part #4 - Pran kontwòl Python

16.- Modil datetime
17.- Modil re
18.- Modil math
19.- Eksepsyon nan Python
20.- Separe pwogram ou yo nan plizyè fichye
21.- Transfòme pwogram ou yo an ekzekitab pou PC
22.- Konsèy Pratik
PW #5.- Yon diksyonè kreyòl
QUIZ: #48D2AF6EB2

's avatar

by Lub Lorry LAMYSERE on May. 04, 2019

Software Developer | Entrepreneur