Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.
Enter your PIN (This PIN will be accessible to you when you pay the course)
View course

Summary

Course: Aprann pwograme ak Python
Description:Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi…
Online Course 850.0
TCA 0
Total 850.0 HTG
1 - Pay with MonCash (+509 3874-7485)
Frè anplis moncash la sou kont ou