Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Apprendre plus.

Aprann Pwograme Ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van R…

Tags : Programming
Durée du cours : 2 heures 9 min
La session dure : 30 jours
Vues : 2926
Disponible en : Créole haitien
Niveau : Facile
Frais: 500.0 HTG / Month


Inscrire Les sessions
A propos du cours
Créole haitien

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan estil pwogramasyon pou kreye pwogram senp oswa konplèks, jwenn rezilta pi vit, epi ekri klè, kòd lojik pou ti pwojè ak gwo, prèske tankou w te ap pale ak yon moun vivan. Li kreye pa Guido van Rossum epi li premye pibliye an 1991, filozofi konsepsyon Python an, mete aksan sou lizibilite kòd gras ak itilizasyon remakab li yo nan espas enpòtan.

Gen anpil sistèm popilè ak aplikasyon ki itilize Python pandan devlòpman. Gen ladan Google Search, YouTube, BitTorrent, Google App Engine, NASA, ak machin iRobot.

Nan kou sa, nou pral aprann anpil bagay, ki ap mete nou nan nivo pou nou fè sa nou vle ak langaj la. San n pa kanpe, ann antre dirèk.

Ce que vous allez apprendre

Kou sa se yon bon entwodiksyon pou w entwodi nan konsèp pwogramasyon fondamantal, ak nan langaj pwogramasyon Python. Ak kou sa ou pral aprann ekri pwogram pou sistèm Windows, MacOS oubyen Linux

Compétences que vous allez acquérir
  • Ou ap vin yon pwogramè Python
  • W ap gen tout ekspètiz pou w oryante nan devlopman pou wèb, telefòn, oubyen òdinatè
  • W ap kapab devlope lojisyèl konsòl pou odinatè
Exigences du cours
  • Volonte w
  • Gen aksè ak yon òdinatè ki gen sou li, swa sistèm Windows, Linux oubyen Mac la.
  • Konnen konsèp ak sentaks Algorit. Si w pat ko konnen yo, ou ka aprann li nan kou Aprann ak metrize konsèp Algorit la gratis.
Partie #1 - Di Python Bonjou
1.- Kisa yon langaj pwogramasyon ye? 3 min 53 sec
2.- Enstalasyon Python 4 min 17 sec
3.- Varyab yo 6 min 12 sec
4.- Tip varyab yo 18 min 57 sec
5.- Enteraksyon ak varyab yo 21 min 52 sec
6.- Kondisyon 10 min 48 sec
7.- Bouk 25 min 9 sec
TP #1.- Yon jwèt - La woulèt 4 min 57 sec
QUIZ: #6A9D2B6EB7
Partie #2 - Pwogramasyon Oryante Objè (Poo)
8.- Apwofondi nan varyab sekansyèl
9.- Fonksyon nan pwogramasyon
10.- Modil ak Pakè
11.- Fichye
TP #2.- Jeneratè Epsedo Sosyal 5 min 18 sec
TP #3.- Kreyasyon yon viris(vè) enfòmatik
QUIZ: #E770A37014
Partie #3 - Pwogramasyon Ak Klas, Nan Oryante Objè
12.- An n pale tewori sou klas
13.- Apwofondi nan metòd
14.- Metòd ki pwòp a Python
15.- Eritaj
TP #4.- Modelizasyon yon machin kap fonksyone
TP #5.- Wòch - Papye - Sizo
TP #6.- Kreyasyon yon "to-do list"
QUIZ: #A7F82F5621
Partie #4 - Pran Kontwòl Python
16.- Modil datetime
17.- Modil re 28 min
18.- Modil math
19.- Eksepsyon nan Python
20.- Separe pwogram ou yo nan plizyè fichye
21.- Transfòme pwogram ou yo an ekzekitab pou PC
22.- Konsèy Pratik
TP #7.- Yon diksyonè kreyòl
QUIZ: #48D2AF6EB2

Certification


's avatar

par Lub Lorry Lamysère le Mai. 04, 2019

Software Developer | Entrepreneur