Waw bon bagay!!! PRIKAL disponib - Yon zouti pou jenere estimasyon konbyen sa koute, solisyon w ofri yo.... Aprann plis.
Efase filtraj la
by Lub Lorry Lamysère | published on May. 26, 2019 | Tag : Mouvman , Programming
Kòman W Ka Vin Yon Pwogramè
Vizyalizasyon : 1555 | Reyaksyon : 1 : 0 | Comments : 1

Yon pwogramè se yon moun ki ap ekri pwogram ekzekitab ki otomatize, avèk enstriksyon enfòmatik. Monn nou ap viv la, jounen jodi a, domine pa teknoloji. Aprann pwograme ba w yon gran avantaj pou w p...

Kontinye li

Blog Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!